Kedves Látogatónk!

Üdvözöljük Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának települési értékeket bemutató honlapján.

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény megteremtette a törvényi kereteket a nemzeti értékeink felkutatását és megőrzését szolgáló értéktár bizottságok tevékenységéhez. A törvény alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-ban létrehozta a Kecskeméti Települési Értéktárat, majd megalapította a Kecskeméti Települési Értéktár Bizottságot azzal a céllal, hogy felkutassa, rendszerezze és népszerűsítse a város területén fellelhető települési és tájegységi értékeket, hozzájárulva ezzel a nemzeti tudat erősítéséhez, a magyarság összetartozásához, a hagyományok átörökítéséhez.

A nemzeti értékek gyűjtése, nyilvántartása egy alulról építkező rendszeren alapul. A helyi értéktárak gyűjteménye adja a legszélesebb alapot, ahová bármely érték bekerülhet, amelyre a helyi közösség büszke és számára jelentőséggel bír. Az értékpiramis csúcsán a hungarikumok állnak, amelyek belföldön és külföldön egyaránt bizonyítják a magyar nemzeti örökséghez történő tartozást és jellemző tulajdonságaikkal, egyediségükkel, különlegességükkel a magyarság csúcsteljesítményét képviselik (www.hungarikum.hu).

Települési értéktárunk értékei közül a Hungarikumok Gyűjteményét gazdagítja a Kodály-módszer és a Magyar népmesék rajzfilmsorozat, valamint az Univer Erős Pista és a Piros Arany ételízesítő.

Mathiász János életműve, a Kecskeméti barackpálinka, valamint Kecskemét szecessziós városmagja, különös tekintettel a Cifrapalota épületére szerepel a Magyar Értéktár kiemelt értékei között.

A Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság számít az Ön segítségére értéktárunk gazdagításában. Ha szereti ezt a várost és fontosnak tartja, hogy az egykori és a mai Kecskemét szellemi, természeti és közösségi értékeit a következő generációknak is megőrizzük, küldje be javaslatát az Ön által figyelemre méltónak tartott érték felvételére.

JAVASLATTÉTEL

A Kecskemét közigazgatási területén fellelhető helyi jellegzetességek, hagyományőrző tevékenységek, termékek, az itt élő művészek alkotásainak, életműveinek felvételét a Kecskeméti Települési Értéktárba bárki írásban kezdeményezheti.

A javaslat elektronikusan beküldhető honlapunkon az Érték beküldése menüben, illetve postai úton vagy emailben. A szükséges nyomtatványok szerkeszthető formában letölthetők a Dokumentumtár menüből.

A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái a következők: agrár- és élelmiszergazdaság, egészség és életmód, épített környezet, ipari és műszaki megoldások, kulturális örökség, sport, természeti környezet, valamint turizmus és vendéglátás.

A Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság dönt az értékek felvételéről, javaslatot tehet azok felvételére a Bács-Kiskun Megyei Értéktárba, illetve az egy településhez nem köthető, egy-egy szakmai ágazathoz kapcsolódó érték esetében az Ágazati Értéktárba. A bizottság a települési és a megyei értéktárba már felvett értéket kiemelkedő értékként felvételre javasolhatja a Magyar Értéktárba, ill. a már ott szereplő értéket felterjesztheti a Hungarikumok közé történő felvételre.

Az elmúlt évek során városunk értéktára több mint 180 helyi értékkel gazdagodott, melyekből 30 felvételt nyert a Megyei Értéktárba.

Az értékek felvételével kapcsolatos adminisztrációs feladatokat Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Közösségi Kapcsolatok Osztálya látja el.

Cím: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
Tel.: +36-76/512-297
Email: ertektar@kecskemet.hu

További információk: