FÜZI LÁSZLÓ munkássága

Lövőn, egy Sopronhoz közeli kis faluban született 1955. március 15-én. Öt éves volt, mikor szülei visszaköltöztek Lövőről szülőfalujukba, Fertőszentmiklósra, ahol gyermekkorát töltötte.
Középiskolai tanulmányait Sopronban, a Széchenyi István Gimnáziumban végezte 1973-ban. A gimnáziumi évek alatt nagy hatással volt rá Szalay Dénes, akihez irodalmi szakkörre járt. Az ő hatására már a középiskolai évek alatt megismerte és olvasta a fontosabb irodalmi folyóiratokat is.
A gimnázium után a szegedi József Attila Tudományegyetemre jelentkezett, ahol magyar-történelem szakon szerzett diplomát 1979-ben. Az egyetemi évek alatt meghatározó volt számára Ilia Mihály irodalomtörténész tanárának barátsága. Szegeden csoporttársa volt pl. Dobozi Eszter, György Péter, Kozmács István, Csapody Miklós.
Itt írta első tanulmányait és itt kezdett el foglalkozni Németh László alakjával, munkásságával. 1980-ban szerzett bölcsészdoktori címet. Szakdolgozatát, majd doktori disszertációját is Németh László pályakezdéséről írta.
Az egyetem elvégzése után felesége Egerben kapott régészi állást, és mivel egy akkori rendelkezés miatt az egyetemen nem tarthattak meg végzős hallgatót, ezért Egerbe költöztek, ahol három évig az Alpári Gyula Közgazdasági Szakközépiskolában tanított magyart és történelmet, 1982-ig.
1982-ben került Kecskemétre a Forrás folyóirathoz előbb szerkesztőként, majd 1989-től a folyóirat főszerkesztője lett.
A 2000-es években a Szegedi Tudományegyetem Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszékének meghívott előadójaként is dolgozott. 2014 júniusában az egyetem szenátusa címzetes egyetemi docens kitüntető címet adományozott részére. 
1980 óta folyamatosan publikál tanulmányokat és önálló köteteket Németh László munkásságáról. Kiadta Németh László apjának, Németh Józsefnek naplóját, visszaemlékezéseit (Napló, 1898-1911 / Németh József ; [sajtó alá rend., a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Füzi László]. Hét év, 1914-1921 / . - Budapest : Magvető, 1993), Kőhegyi Mihállyal pedig az író levelezésének kiadását kezdték el.
2001-ben, Németh László születésének 100. évfordulójára jelent meg közel 700 oldalas monográfiája az íróról, mely az első teljes Németh László biográfiának tekinthető (Alkat és mű : Németh László 1901-1975 / Füzi László. - Pozsony : Kalligram, 2001).
Sokat foglalkozik az 1930-as évek irodalmával is. A szegedi egyetem óraadójaként egyik témája is ez volt, de ehhez kapcsolható A Semmi közelében című munkája is, melyben József Attila, Németh László és Márai Sándor írói munkásságát kapcsolja össze (A Semmi közelében : három magatartás : József Attila, Németh László és Márai Sándor gondolkodói alkatáról / Füzi László. - Pozsony : Kalligram, 2003).
A kilencvenes évek közepétől több személyes hangvételű esszét, naplót jelentetett meg. Ide sorolható a Lakatlan Szigetcímű kötete, melyben az 1997-től 1999-ig született naplóbejegyzéseit esszé formában publikálja.
Ötvenedik születésnapjára megjelenő Maszkok, terek… című kötetének esszéi és tanulmányai is személyes élményeiről, életében meghatározó szellemi benyomásokról szólnak.
Világok határán : Ikerkönyv címmel 2010-ben megjelent kötetében Fertőszentmiklóson és Petőházán töltött gyermek és ifjúkori éveit mutatja be, miközben  könyve nemcsak családtörténet, de korrajz is a hatvanas-hetvenes évek falujáról, a hagyományos falvak és vidéki élet széteséséről.
 
Önálló kötetein kívül írásai rendszeresen megjelennek magyar irodalmi folyóiratokban, heti- és napilapokban is.

 

Fontosabb tisztségei:

 

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete Irodalmi Tagozata
(vezetőségi elnök két cikluson át, majd a vezetőség tagja)
Katona József Társaság (alelnök)
Németh László Társaság
(ügyvezető elnök, 2011 áprilisától elnök)
Magyar Írószövetség
(választmányi tag, egy cikluson át a Kritikai Szakosztály elnöke)

Az NKA Szépirodalmi Szakmai Kollégiuma (elnök, 2008-2009) 

A Szegedi Tudomány Egyetem Modern Magyar Irodalmi Tanszékének meghívott előadója a 2000-es években.

 

 

Kötetei a Katona József Könyvtárban:

 

Szerepek és lehetőségek : Irodalmi tanulmányok (1990)

 

Katona József 1791-1830 : a drámaíró születésének kétszázadik évfordulójára a Katona József-emlékházban rendezett állandó kiállítás vezetője (1992)

 

Az irodalom helyzettudata (1993)

 

Balvégzetű évtized? : Esszék, tanulmányok (1996)

 

Lakatlan Sziget : Napló - 1997 (1998)

 

Lakatlan  Sziget I-III. : Napló 1997-1999 (2000)

 

Alkat és mű : Németh László 1901-1975 (2001)

 

Kecskemét irodalomtörténete (társszerző: Orosz László, 2003)

 

A Semmi közelében : három magatartás : József Attila, Németh László és Márai Sándor gondolkodói alkatáról (2003)

 

Kecskemét Fő tere : vallomás a városról (társszerző: Walter Péter, 2005)

 

Maszkok, terek... : esszék, tanulmányok (2005)

 

A középpont hiánya : esszék, tanulmányok (2008)

 

Világok határán : ikerkönyv (2010) 

 

Kötések, szakadások : hármaskönyv (2012)

 

 

Munkái szerkesztőként, közreműködőként:

 

Ami igaz is... : népi humor a Duna-Tisza közén [A kötetet szerkesztette.]

Az angyali vigasság : [6 regény] [A kötetet szerkesztette.]

 
Börtönről álmodom mostanában [A kötetet szerkesztette.]

Bronztű, sisak . . . : történelmi képeskönyv Bács-Kiskun megyéről [A kötetet szerkesztette.]

 

Búcsú barátaimtól : Baka István emlékezete [A kötetet válogatta,  szerkesztette, összeállította.]

 

Buda Ferenc [Szekér Endre kötetét szerkesztette.]

 

Csönd, ének, csönd... : Buda Ferenc ötven esztendős [A kötet összeállításában közreműködött.]

 

Erős várunk a vers : Esszék, tanulmányok [A kötetet szerkesztette.]

 

Forrás antológia : 1979-1989 [A kötet szerkesztésében közreműködött.]

 

Gerle Margit : papír, agyag, papíragyag [A bevezetőt írta.]

 

Helytörténeti részletek a Kecskeméti Ferences Rendház háztörténetéből : 1644-1950 [A kötetet szerkesztette.]

 

Homok-haza : irodalmi képeskönyv  Bács-Kiskun megyéről [A kötetet válogatta és szerkesztette.]

 

Ilia : írások 70. születésnapjára [A kötetet szerkesztette.]

 

Isten szalmaszálán : Buda Ferenc legszebb versei [Szerkesztette, utószót írta és jegyzetekkel ellátta.]

 

A Katona József Társaság évkönyve [A kötet szerkesztésében közreműködött.]

 

Két folyó között : Bács-Kiskun [A kötet egyik szerzőjeként.]

 

Kortárs költészet - grafika : 1997. november 11-25. [A kötetet válogatta.]

 

Kortárs Költészet - Grafika : Országos Biennále 1999 noember 11-28 : 1999. november 11-28. [A verseket válogatta.]

Kortárs költészet - grafika : 4. Országos Biennálé : 2001. november 11 - december 8. [A kötet előszavát írta.]

 

Kortárs költészet, kortárs grafika : 5. Országos Biennálé [Az előszót írta.]

 

Krónika a kun pusztákról [A kötetet szerkesztette.]

 

Latroknak is játszott [A kötetet szerkesztette.]

 

Móricz Zsigmond [A bevezető tanulmányt írta.]

 

Műfogsor az égből : [összegyűjtött elbeszélések] [A kötetet szerkesztette.]

 

Napló, 1898-1911 [Sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta.]

 

Radnóti-szótár : Radnóti Miklós költői nyelvének szókészlete [A kötetet lektorálta.]

 

A századvég szellemi körképe [A kötet szerkesztésében közreműködött.]

 

Széchenyi [A kötet bevezető tanulmányát írta.]

 

Szekér Endre írói világa  [A kötetet szerkesztette.]

 

"Szépen öszveszedett szók" : tanulmányok az irodalmi nyelv köréből[A kötetet szerkesztette.]

 

Tiberius és Sztálin : kettősportrék [A kötetet lektorálta.]

 

Tőzsér Árpád legszebb versei [A kötetet válogatta.]

 

Villám és esti tűz : Gelléri Andor Endre emlékezete [A kötetet válogatta,szerkesztette és összeállította.]

 

 

Cikkei, tanulmányai teljes szöveggel:

 

Kortudat, irodalom, dialógushiány (Sándor Ivánnal beszélget Füzi László)
In: Tiszatáj, 1992. (46. évf.) 2. sz. p. 11-21. Tovább a teljes cikkhez >>

Márai Sándor: Föld, föld!?
In: Tiszatáj, 1992. (46. évf.) 5. sz. p. 83-84. Tovább a teljes cikkhez >>

A regényíró látásmódja (Lengyel Péter: Holnapelőtt [Nem-regény] 89-90-91)
In: Tiszatáj, 1992. (46. évf.) 12. sz. p. 85-87. Tovább a teljes cikkhez >>

Irodalmunk kulcsszavai (Vendéglét, otthonosságérzet)
In: Tiszatáj, 1993. (47. évf.) 2. sz. p. 70-75. Tovább a teljes cikkhez >>

Németh László és a tizenkilencedik század (vázlat)
In: Tiszatáj, 1993. (47. évf.) 7. sz. p. 15-21. Tovább a teljes cikkhez >>

Egy vitáról - és tanulságairól
In: Tiszatáj, 1994. (48. évf.) 8. sz. p. 52-56. Tovább a teljes cikkhez >>

Németh Lászlóról és utóéletéről - 1995-ben
In: Tiszatáj, 1995. (49. évf.) 3. sz. p. 36-46. Tovább a teljes cikkhez >>

"A lét: bomló emlékezet" (Kovács István: A tér töredékei)
In: Tiszatáj, 1995. (49. évf.) 9. sz. p. 82-87. Tovább a teljes cikkhez >>

A mai magyar költészet és a társadalom
In: Tiszatáj, 1995. (49. évf.) 12. sz. p. 43-63. Tovább a teljes cikkhez >>

A sajátosság méltósága (A hetvenes évek Korunkja és Gáll Ernő sorsmetaforája)
In: Tiszatáj, 1996. (50. évf.) 1. sz. p. 36-46. Tovább a teljes cikkhez >>

Perc-emberkék dáridója (Jókai Anna könyvéről)
In: Új forrás, 1996. (28. évf.) 9. sz. Tovább a teljes cikkhez >>

A világteremtés kísérletei. Géczi János: Esszék
In: Pannon tükör : kulturális folyóirat, 1997. (2. évf.) 1. sz. p. 79-80. Tovább a teljes cikkhez >>

Hét évszázad magyar költői
In: Új forrás, 1997. (29. évf.) 8. sz. Tovább a teljes cikkhez >>

Lakatlan sziget
In: Alföld, 1998. (49. évf.) 3. sz. Tovább a teljes cikkhez >>

"soha nem volt és mindig újra megtörténik..." Vekerdi László és a Forrás
In: Új forrás, 1999. (31. évf.) 6. sz. Tovább a teljes cikkhez >>

A távlatosság jegyei Németh László gondolkodásában (1943-1949)
In: Irodalomismeret, 2000. (11. évf.) 2-3. sz. p. 17-30. Tovább a teljes cikkhez >>

Lakatlan Sziget
In: Új forrás, 2000. (32. évf.) 2. sz. Tovább a teljes cikkhez >>

Lakatlan Sziget
In: Új forrás, 2000. (32. évf.) 4. sz. Tovább a teljes cikkhez >>

Lakatlan Sziget (II. rész)
In: Új forrás, 2000. (32. évf.) 5. sz. Tovább a teljes cikkhez >>

A tizenéves Németh László
In: Iskolakultúra, 2000. (10. évf.) 6-7. sz. p. 43-47. Tovább a teljes cikkhez >>

Sajkod "foglyaként"
In: Korunk, 2001. (3. évf.) 5. sz. p. 27-44. Tovább a teljes cikkhez >>

Mű vagy vallomás? - Adalékok Németh László életművének jellegéhez
In: Irodalomismeret, 2002. (12. évf.) 1-2. sz. p. 31-38. Tovább a teljes cikkhez >>

Alkattan és regénytipológia: avagy : Dosztojevszkij és Németh László
In: Jelenkor : irodalmi és művészeti folyóirat, 2002. (14. évf.) 4. sz. p. 420-439. Tovább a teljes cikkhez >>

Világ és mű (József Attiláról)
In: Új forrás, 2002. (34. évf.) 7. sz. Tovább a teljes cikkhez >>

Világ és mű (József Attila - II. rész)
In: Új forrás, 2002. (34. évf.) 8. sz. Tovább a teljes cikkhez >>

Maszkok, terek
In: Korunk, 2003. (14. évf.) 5. sz. p. 89-100. Tovább a teljes cikkhez >>

A Márai-kutatás legújabb eredményei (Fried István és Lőrinczy Huba újabb könyvei)
In: Tiszatáj, 2003. (57. évf.) 12. sz. p. 96-99. Tovább a teljes cikkhez >>

Legendák helyett
In: Tiszatáj, 2004. (58. évf.) 9. sz. p. 49-51. Tovább a teljes cikkhez >>

Németh László életművének kiadásáról
In: Tiszatáj, 2005. (59. évf.) 2. sz. p. 49-54. Tovább a teljes cikkhez >>

A gondolat súlya (Lengyel András: "...gondja kél a gondolatban" - Az értekező József Attiláról)
In: Tiszatáj, 2005. (59. évf.) 4. sz. p. 143-146. Tovább a teljes cikkhez >>

Féja Géza könyve Móricz Zsigmondról
In: Új forrás, 2005. (37. évf.) 6. sz. p. 46-54.Tovább a teljes cikkhez >>

A táj emberi arca : Bahget Iskander fotóiról
In: Természet világa, 2006. (137. évf.) 10. sz. p. 480. Tovább a teljes cikkhez >>

A naplóíró (Németh László: Napló)
In: Tiszatáj, 2006. (60. évf.) 9. sz. p. 60-65.  Tovább a teljes cikkhez >>

Tájképek - Figurák (Benes József képeiről)
In: Híd, 2006. 11. sz. p. 102. Tovább a teljes cikkhez >>

A felnövesztett élet tükröződése ("Európai látókörű magyar - Emlékezések Németh Lászlóra)
In: Tiszatáj, 2007. (61. évf.) 3. sz. p. 123-127. Tovább a teljes cikkhez >>

A középpont hiánya (Gondolatok az új otthonosság érzésének előtérbe kerüléséről)
In: Tiszatáj, 2007. (61. évf.) 10. sz. p. 74-89. Tovább a teljes cikkhez >>

Táj - tájkép nélkül (Camus gondolkodásáról)
In: Híd, 2007. 2. sz. p. 3. Tovább a teljes cikkhez >>

Centenárium után (A Németh László életmű kutatásának újabb eredményei)
In: Tiszatáj, 2008. (62. évf.) 1. sz. p. 70-77. Tovább a teljes cikkhez >>

Gondolatok az identitásról (A magyarságtudat megélésének új keretei)
In: Tiszatáj, 2009. (63. évf.) 8. sz. p. 84-97. Tovább a teljes cikkhez >>

Világok határán (esszé)
In: Új forrás, 2010. (42. évf.) 3. sz. Tovább a teljes cikkhez >>

A teória igézetében (Békés Márton: A hagyomány forradalma)
In: Új forrás, 2010. (42. évf.) 9. sz. p. 59. Tovább a teljes cikkhez >>

Egzisztencia-tapasztalatok (Tandori Dezső Csodakedd, rémszerda című könyvéről)
In: Tiszatáj, 2010. (64. évf.) 12. sz. p. 82-85. Tovább a teljes cikkhez >>

Megérkezés I. rész
In: Forrás, 2011. (43. évf.) 10. sz. p. 6-30. Tovább a teljes cikkhez >>

Megérkezés : II. rész
In: Forrás, 2011. (43. évf.) 11. sz. p. 55-81. Tovább a teljes cikkhez >>

Megérkezés : III. rész
In: Forrás, 2011. (43. évf.) 12. sz. p. 27-50. Tovább a teljes cikkhez >>

Megérkezés : IV. rész
In: Forrás, 2012. (44. évf.) 1. sz. p. 17-46. Tovább a teljes cikkhez >>

 

 

Indoklás: 
Elismerései: Móricz Zsigmond-ösztöndíj (1983) Bács-Kiskun Megye Közművelődéséért Díja (1989) Bács-Kiskun Megye Művészeti Díja (1989) Soros-ösztöndíj (1992) Déry Tibor-díj (1996) Németh László-emlékérem (1996) Darvas József-díj (1999) Bács-Kiskun Megye Közművelődési Díja (1997) Darvas József-díj (1999) Az Év Könyve Díj (2002) – Alkat és mű című kötetéért. József Attila-díj (2004) Katona József-díj (2005) Katona József-díj (2005) Tiszatáj-díj (2005) Pilinszky János-díj (2008) Szilády Károly-díj (2010) Székelyföld-díj (2011) Székely Bicskarend-elismerés (2011) NKA alkotói ösztöndíj (2011) Hídverő-díj (2013) Toldy Ferenc-díj (2013)
Információk forrása: 
Róla szóló cikkek, források: Új magyar irodalmi lexikon / főszerk. Péter László. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 2000. 1. kötet, p. 687. Egy lényeglátó realista / Olasz Sándor. In: Szeged. - 17. évf. 3. sz. (2005. már.), p. 37. Átadták az Év könyve-díjakat / Ardai Titusz In: Magyar nemzet. - 65. évf. 143. sz. (2002. jun. 21.), p.15. Kecskemét irodalomtörténete / Orosz László, Füzi László. - Kecskemét : Kecskeméti Lapok, 2003. Átadták a Pilinszky-díjakat : Kultúránk átmentőit jutalmazták. - Fotó In: Bács megyeháza. - 3. évf. (2008. dec.), p. 4. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat közlönye. - 4. sz. (2009. jún. 30.), p. 3. Gutenberg-nap: Füzi László kapta idén a Szilády-díjat In: Petőfi népe. - 65. évf. 200. sz. (2010. aug. 28. szombat), p. 5. Díjak-kitüntetések In: Új könyvpiac. - 21. évf. (2011. dec.), p. 7. Könyvismertetés : Füzi László: Világok határán - ikerkönyv / Csatári Bálint In: A falu. - 27. évf. 4. sz. ( 2012 tél ), p. 75-77. Hídverő-díjat kapott Erdélyben Füzi László : Rangos elismerésben részesült a kecskeméti irodalmár / P. Zs. In: Petőfi népe. - 68. év. 251. sz. (2013. okt. 28. hétfő), p. 3.
Lukács Ágnes
6000 Kecskemét