Kodály nevelési elvei (-módszer)
A nemzeti érték adatai
Érték megnevezése
Kodály nevelési elvei (-módszer)
Fellelhetőség helye
Kecskemét
Kategória
kulturális örökség
Értéktárba való felvétel dátuma
2014. június 10.
Információk forrása
-
A nemzeti érték leírása

Kodály Zoltán zeneszerzői tevékenysége mellett sokat foglalkozott a zene oktatásával is. Nézeteit beszédeiben, különböző orgánumokban közölt tanulmányaiban, cikkeiben tette közzé, amelyek olvashatók a Visszatekintés című kötetekben. Követői az ő elveihez kidolgozták az ének-zenei nevelés módszertanát. A kodályi elvek megvalósulása érvényesül kezdettől fogva az 1950-ben létesült kecskeméti ének-zenei általános iskolában, amely a zeneszerző halála után felvette a nevét is. A kecskeméti iskola példájára szerte az országban sorra alakultak ének-zenei iskolák. A Kodály Zoltán iskola énektanárai ma is a kodályi koncepció megvalósításán és népszerűsítésén fáradoznak. Ugyancsak ezt teszi a később szintén Kecskeméten létrejött Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet is. A Kodály Zoltán nevéhez fűződő zenei nevelési elgondolás legfontosabb pontjai: 1. A gyermekek egészséges fejlődéséhez nélkülözhetetlen a zene. 2. A zeneértésnek, a befogadásnak a legfontosabb módja a zenei aktivitás. 3. A zenei aktivitás megteremtésének leghatékonyabb eszköze az éneklés (beleértve a kóruséneklést is). 4. A zenei ismereteket a tanulók kezdetben a népzene, a magyar népdalkincs közvetítésével sajátítják el, majd erre épül a magas művészettel való foglalkozás. 5. A tanítandó zenei anyag elsősorban a klasszikus zenén alapul. 6. A zenei nevelés szerves része a zenei írás-olvasás elsajátíttatása, valamint a szolmizálás.

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
A Kodály Zoltán által összefoglalt nevelési elvek a pedagógia történetében olyan jelentőséggel bírnak, mint a nyugati világban feltűnő modern pedagógiai törekvések. A kodályi koncepció máig a leghatékonyabb módja a tiszta éneklés elsajátításának, a zenei műveltség megszerzésének, a kórusmozgalom fenntartásának. Egyik legfontosabb eszköze a személyiség fejlesztésének. Az iránta való érdeklődés töretlen a világ négy földrészén: Amerikából, Ázsiából, Ausztráliából és Európa különböző országaiból rendszeresen érkeznek látogatók, tanulni vágyók a módszer megismerése érdekében. Legkiválóbb énektanárainkat hívják az ázsiai országokba, Ausztráliába, Amerikába kurzusokat tartani. A Kodály módszer néven ismert zenei nevelési felfogás egyik legnagyobb kulturális kincse a magyarságnak.
Képek
Kodály Zoltán
Kodály Zoltán