Bella Rózsa grafikusművész munkássága
A nemzeti érték adatai
Érték megnevezése
Bella Rózsa grafikusművész munkássága
Fellelhetőség helye
Kecskemét
Kategória
kulturális örökség
Értéktárba való felvétel dátuma
2021. szeptember 30.
Információk forrása
Endrődi Füzetek: I.: Az endrődi gyerekek élete a századfordulón /1991 Kner Nyomda/ II.: Az endrődi asszonyok élete a századfordulón /1992 Kner Nyomda / III.: Az endrődi parasztemberek élete a századfordulón /1993 Kner Nyomda / IV.: Népszokások Endrődön /1995 Kner Nyomda / V.: Az endrődi kézműipar, kereskedelem és a közlekedés a századfordulótól /1996 Kner Nyomda/ VI.: Föld nélkül… Amerikások, kubikosok, summások, eltelepültek /1998 Kner Nyomda/ IX.: Endrődi tájszótár /2013 Kner Nyomda/ 1996 Kada Erika- Bella Rózsa: Forradások című kötet 1999 A Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium 50. jubileumi évfordulójának évkönyve 2007 Sághy Gyula: Bölcsőtől a sírig című könyvsorozat 1. kötetében Gyomaendrőd 2008 A Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium 60. jubileumi évfordulójának évkönyve 2009 Kada Erika: Színek, hangok az ezredfordulóról című riportkönyvének borítóterve 2017 Kada Erika: Tündér-határon túl - Áprily Lajos vallásos költészete című kötet 2018 A Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium 70. jubileumi évfordulójának évkönyve Pedagógiai publikációk
A nemzeti érték leírása

Bella Rózsa 1951 november 24-én született Endrődön /mai nevén Gyomaendrőd/. Anyai ágon részben erdélyi módos gazdálkodó családból származik, apai ágon felvidéki felmenőkkel rendelkezik. Ez a kötődés is meghatározata az elődök megismerésére, a hagyományok megőrzésére irányuló törekvését.

Középiskolai tanulmányait Orosházán végezte a Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola biológia-kémia tagozatán. Az itt töltött időszakot ma is meghatározónak tartja, ami nem csak tudással, de emberi tartással is felvértezte a diákokat. Az itt kapott szellemi és erkölcsi „útmutatót” egész életében megtartotta és igyekezett azt átadni a jövő   nemzedékének.

Eltökélt szándéka volt, hogy pedagógus legyen, ezért 1971-ben jelentkezett a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola biológia-rajz szakára. Tanári diplomáját 1975-ben szerezte meg.

1975-1985 között Békésszentandráson tanított, majd Kecskemétre költözött és két évig egy általános iskolában tanított. 1987-től 2009-ig, nyugdíjba vonulásáig a Bányai Júlia Gimnáziumban a rajz és vizuális művészet tantárgyakat oktatta. 

 Hitvallása mindmáig: ahol csak lehet, tanítani az embereket. Legyen az kiállítás, előadás, művészeti alkotás vagy könyv – a tudást át kell adni.

 Munkássága során főleg rézkarcokat készített, könyveket illusztrált, olykor festett is. Kedvelt témakörei a Biblia és szakrális témák, szentek élete, úti élmények, a természet,  a hétköznapi emberek és saját élethelyzetei, pillanatnyi látványélmények. Művei megalkotása előtt alapos kutatásokat végez; leírásokat, történeteket, elemzéseket       tanulmányoz, meghallgatja a helyi emberek elbeszéléseit.

 Éveken át részt vett a Szőgyénben (Szlovákia) megrendezett nemzetközi grafikus táborban. Látogatásai során megismerte a falu történetét, az ott élő emberek lelkületét, hitét,  küzdelmeit, ahogyan a magyarságukat megélik, összefogásukat, épületeiket, kulturális életüket. Ezek az élmények inspirálták például a Szőgyéni Szent Mihály angyal című  munkájának megszületését, de az élmények és alkotás folyamatában keletkezett emócióit beolvasztotta tanításaiba is.  

Rézkarcai elkészítésénél legtöbbször vegyes technikát alkalmaz; melegtű, aquatinta, repesztőtinta. Az alkotási folyamat meghatározó része annak kigondolása is, hogy az egyes fázisok egymásutániságában melyik részletet milyen rézkarc technikával valósítja meg.  

Illusztrálást egy-egy számára igen kedves vers esetében vállal, vagy az író, költő felkérésére. (Pl. Pintér Lajos: A Kondor Béla-ablak című rézkarc, Áprily Lajos istenes versei.) A Szülőfalum Endrőd  című, a XIX-XX. századfordulója embereinek mindennapi életét,  tárgyait, ünnepeit, nyelvjárását feldolgozó kötetek illusztrációit szülőfaluja iránti tiszteletből készítette, visszaemlékezve a gyermekkorában hallott történetekre, a házakra, ott élőkre. Alkotás közben nem csupán a formákat, színeket, de az illatokat és hangokat is felidézi; például a lovak patáinak dobogását. Ilyen inspirációból jött létre az Együtt a szélben vagy a Hármas- Körös  vizében című rézkarc.

Számos kiállításon vett részt alkotásaival. Szívesen és gyakran tart előadásokat a művészetről, több kiállítás megnyitására kérték fel az évek során.

Munkássága, tanító évei szorosan kötik Kecskeméthez. Keze alatt sok tehetség indult el a művészetek irányába és törekedett felkelteni minden diákja érdeklődését a képzőművészet iránt, hozzájárulva a felnövekvő nemzedék kultúrájának kialakításához, alkotókedvének kibontakoztatásához.

 Diákjaival több díjat nyert hazai, valamint külföldi képzőművészeti, művészettörténeti és fotóművészeti versenyeken. Diákjai nemzetközi megmérettetéseken 9 első helyet, 3 második helyezést és 1 harmadik helyezést értek el munkássága alatt. Országos versenyeken 58 diákja kapott díjat, közülük 47-en első helyezettek lettek.

1989. novemberében ötvenhat tanítványa alkotásaiból nyílt kiállítás Budapesten, az Átrium Hyatt Hotel kiállító termében „Ősi magyar motívumok mai tárgyakon” címmel, melyet dr. Fodor István a Magyar Nemzeti Múzeum akkori főigazgatója nyitott meg.

Diákjai munkái többször kerültek külföldi kiállítások falaira.

      Díjai: 

    - Pilinszky János Alapítvány díja 1993

     - Primus Inter Pares díj 2018

     - Bozsó János - díj 2019


      Elismerések:  

     - Gyomaendrődért plakett és oklevél

       (Az Endrődi Füzetek c. kiadvány készítőinek, közös elismerése 1994)

     - Kecskemét Megyei Jogú Város elismerő oklevele pedagógia munkásságáért

     - Szent György Népfőiskola oklevele 2017

     Művészeti tagság: 

     - Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete /képgrafikus/

     - Kecskeméti Képzőművészek Köre

     Kiállításai:  

Összesen 74 önálló kiállításon állította ki munkáit Magyarországon és külföldön is, többek között Kínában és     Szlovákiában.

105 kollektív kiállításon szerepeltek alkotásai hazánkban és külföldön /pl. Egyiptom, Japán, Macedónia, Románia, Szlovákia, Spanyolország, Bulgária, stb./

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
Bella Rózsa Kecskemét művészeti életének fontos alakja. A keze alatt felnőtt ifjúság továbbviszi azt a szellemiséget, azokat a kulturális értékeket, melyeket tanárként adott tovább diákjainak. Kiemelkedő alkotó, tudományos tevékenységével hozzájárul városunk művészeti értékeinek megőrzéséhez, gyarapításához és széles körű megismertetéséhez.
Képek
Hajósi barokk ablak (rézkarc)
Hajósi barokk ablak (rézkarc)
Tisztelet a gyógyítóknak (rézkarc)
Tisztelet a gyógyítóknak (rézkarc)
Szűz Mária magyarok Nagyasszonya (rézkarc)
Szűz Mária magyarok Nagyasszonya (rézkarc)
Imre magyar herceg (rézkarc)
Imre magyar herceg (rézkarc)
Kossuth (rézkarc)
Kossuth (rézkarc)
Bartók Béla népdalgyűjtése Nagymegyeren
Bartók Béla népdalgyűjtése Nagymegyeren
Bella Rózsa kitüntetése a  Bozsó János díjjal
Bella Rózsa kitüntetése a Bozsó János díjjal
Legelésző (tusrajz)
Legelésző (tusrajz)
Boldog Batthyány-Strattmann László (rézkarc)
Boldog Batthyány-Strattmann László (rézkarc)
Bella Rózsa kitüntetése a Primus Inter Pares-díjjal
Bella Rózsa kitüntetése a Primus Inter Pares-díjjal
A Szőgyéni Szent Mihály angyal (rézkarc)
A Szőgyéni Szent Mihály angyal (rézkarc)