Piarista rendház és kollégium

Épült 1725-ben barokk stílusban

A templomot (trsz.: 494) két oldalról közrefogó, egyemeletes, nyeregtetős kolostorépület és kollégium. A templom ÉNy-i oldalán négyzetes belső udvart körülvevő négy kolostorszárny, melyek közül az ÉK-i túlnyúlik az épület tömbjén. A templom DK-i oldalán L alaprajzú kollégium épület. A Jókai u.-i falfelületeket pilaszterek tagolják, a pilaszterközökben vízszintes záródású ablakok. Az L alakú épületrész sarkain kis kiülésű rizalitok. Bejáratok a Jókai u.-i szárnyakon: mindkettő konzolos, vízszintes szemöldökpárkányal, fölötte angyalokkal díszített voluták között címerrel. Egytraktusos, oldalfolyosós elrendezésű, boltozott helyiségekkel. Az épületekhez pilléres, falazott kerítés csatlakozik. Az ÉNy-i épület 1720–1725 között épült. Száz évvel később, 1825–1832 között építették fel a DK-i oldalon a kollégium épületét. Az épületen és az épületben több helyen emléktáblák örökítik meg az iskola egykori, hírnevet szerzett diákjainak, tanárainak emlékét

A Magyarország Műemlékjegyzékében szereplő épület.

Indoklás: 
Kecskemét impozáns, meghatározó jelentőségű épülete. A Magyarország Műemlékjegyzékében szereplő épület.
Információk forrása: 
Magyarország Műemlékjegyzéke Bács-Kiskun megye
Kovács Ferenc
6000 Kecskemét