A Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság 2016. március 29-i üléséről

Határozat

A Kecskeméti Helyi Települési Értéktár Bizottság 2016. március 29.-i üléséről

 

1/2016.(III.29.) KÉBH. számú határozat

Döntés a „Magyar Szablya” Kecskeméti Települési Értéktárba történő felvételéről

Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság megtárgyalta Máday Norbert és Marosi Tamás javaslattevők előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

A „ Magyar Szablya” felvételét a Kecskeméti Települési Értéktárba a bizottsági tagok egyhangúlag elfogadják.

A bizottság javasolja a „Magyar Szablya” Megyei Értéktárba történő felvételét.

Határidő: azonnal

Felelős:    Dr. Sztachó-Pekáry István a Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság elnöke

A határozatról értesül:

Ladics Monika

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humánszolgáltatási Iroda vezetője

 

2/2016.(III.29.) KÉBH. számú határozat

Döntés az AURIN Leánykar Kecskeméti Települési Értéktárba történő felvételéről

Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság megtárgyalta Szőkéné Kopping Rita javaslattevő előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

Az Aurin Leánykar felvételét a Kecskeméti Értéktárba a bizottsági tagok egyhangúlag elfogadják.

A bizottság javasolja az Aurin Leánykar Megyei Értéktárba történő felvételét.

Határidő: azonnal

Felelős:    Dr. Sztachó-Pekáry István a Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság elnöke

A határozatról értesül:

Ladics Monika

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humánszolgáltatási Iroda vezetője

 

3/2016.(III.29.)KÉBH. számú határozat

Döntés a HUNG-2015 kódszámú pályázat keretén belül Beregszászba kiutazók névsoráról

Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság megtárgyalta a bizottság elnökének javaslatát és az alábbi határozatot hozta:

A HUNG-2015 kódszámú pályázat keretén belül - a Beregszászba kiutazók személyét, egyben az ott előadók névsorát egyhangúlag elfogadják.

A bizottság határozata értelmében a kiutazók a következő bizottsági tagok: Dr. Sztachó-Pekáry István, Dr. Iványosi Szabó András, Feczák Lászlóné, Kovács Ferenc, Székelyné Kőrösi Ilona, Szőkéné Kopping Rita, Süli Csontos Ottó.

Póttag: Falusi Norbert

Határidő: azonnal

Felelős:    Dr. Sztachó-Pekáry István a Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság elnöke

A határozatról értesül:

Ladics Monika

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humánszolgáltatási Iroda vezetője

 

K. m. f.

Dr. Sztachó­-Pekáry István

Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság

elnöke

Dokumentum típusa: