Kereső
Bács-Kiskun Megyei Diáksport Szövetség munkássága
2015. december 3.
sport

A szervezet tevékenységének rövid ismertetése:

  • 1987-ben megalakult a Magyar Diáksport Szövetség, mely legfontosabb feladatának tekintette az iskolai diáksport fellendítését és lehetőleg minél nagyobb létszámban a tanulók bevonását a rendszeres sporttevékenységbe.
  • Ekkor alakult meg minden megyében a diáksport szervezet, melynek közvetlen feladata lett, hogy iskolai körzeteket kialakítva  közvetlenül irányítsák, szervezzék és segítsék a diáksportot.
  • A versenynaptárban megjelentetjük az előző tanévi d…
Kada Elek régészeti munkássága
2015. december 3.
kulturális örökség

Kada Elek Kecskeméten született 1852-ben. A kecskeméti jogakadémián tanult, 1875-ben tett ügyvédi vizsgát, és Kecskeméten ügyvédeskedett 1875 és 1878 között. Részt vett a Függetlenségi Párt újjászervezésében, majd a párt programjával országgyűlési képviselőnek is megválasztották.  1878 és 1884 között volt képviselő, majd az osztrák-magyar államvasutak tisztviselője lett. 1897-ben választották meg Kecskemét polgármesterének. Ezt a tisztségét haláláig betöltötte. Nagy formátumú polgármester volt, …

Katona Zsigmond életműve
2015. december 3.
kulturális örökség

Katona Zsigmond a Szatmár vármegyei Vámfalu (Vama, RO) községben született 1828. május 1-jén. Tanulmányait a nagybányai (Máramaros vármegye, Baia Mare, RO) és a máramarosszigeti (Máramaros vármegye, Sighetu Marmaţiei, RO) líceumban végezte. Ifjú Brémer János nagybányai gyógyszerész unszolására a gyógyszerészi pályát választotta. Gyógyszerészgyakornoki éveit Nagybányán töltötte, gyógyszerészsegédként 1847-ben Debrecenben vállalt állást.

Az 1848–1849. évi szabadságharcban honvédként vett részt az a…

Mathiász János életműve
2015. december 3.
agrár- és élelmiszergazdaság
Mathiász János 1838. február 22-én született Ádámföldén (ma Szlovákia), apja uradalmi gazdatiszt. Középiskoláit Eperjesen és Kassán, felsőfokú iskoláit Kassán végezte. Egy éven át római katolikus papnövendék volt, majd a jogakadémián folytatott tanulmányokat, amelyet azonban szintén nem fejezett be. 22 évesen Abaúj vármegyénél írnoki, majd főispáni titkári munkát vállalt. Hivatalnokoskodása idején 2 hold szőlőültetvényt vásárolt a kassai Rozália hegyen. Itt látott hozzá szőlő-fajtagyűjteményének…
Sebestyén Imre kecskeméti képes-levelezőlap gyűjteménye
2015. december 3.
kulturális örökség


Sebestyén Imre 1958-tól - hódol szenvedélyének-, gyűjti a képes-levelezőlapokat. 1996 óta tagja az országos képeslapgyűjtő egyesületnek. Rendszeresen részt vesz hazai és nemzetközi versenyeken. Az elmúlt négy évben sorozatosan elhozta az országos első helyezéseket és különdíjakat. Az első jelentős díjat 1999-ben kapta Szombathelyen, egy országos rendezvényen. 2018-ban a 91. Bélyegünnep alkalmából - a HUNFILA 2018 országos bélyeg- és képeslap-kiállításon - képeslap kategóriában aranyozott-ezüst m…

Kiss András fotóművész alkotói munkássága
2015. november 17.
kulturális örökség

Kiss András egy Szolnok melletti kis faluban született Tószegen 1930-ban. Elemi iskoláit itt kezdte meg, majd a katonai Dózsa Lövész Tiszti Iskolában. Pécsett fejezte be tanulmányait.

A pécsi "Harcos" szerkesztőségben dolgozott fotóriporterként a leszerelésig.  A polgári foglalkozása fényképész, fotóriporter lett. Az első önálló kiállítása1954-ben volt Pécsett.

"Az első önálló kiállításom 1954-ben volt Pécsett, ezt követte 26 önálló tárlat és 111 meghívásos, Magyar és Nemzetközi Fotószalon, melyne…

Nemesszeghy Lajosné Szentkirályi Márta életműve
2015. november 17.
kulturális örökség
Budapesten született 1923. március 17-én. Mindkét szülői ágon kecskeméti, ill. Kecskemét környéki származású, de gyermekkora már a Dunántúlon telt. Édesapja a kecskeméti jogakadémia hallgatója volt, a helyi kórus tagja. Tanulmányai befejezése után Szekszárdra került, ahol megyei aljegyzői kinevezést kapott. Családja is követte, ezért Szentkirályi Márta itt végezte el az elemi és a polgári iskolát 1929-től 1937-ig. Édesanyja a család anyagi nehézségei miatt nem tanulhatott, de gyakran helyettesít…
Hanga István óragyűjteménye és munkássága
2015. november 17.
kulturális örökség

Az órás szakmát Hanga István, az édesapja kalocsai órásműhelyében tanulta, majd a Kecskeméti Műszaki Főiskolán üzemmérnöki oklevelet szerzett, ezután órás mestervizsgát tett. 1968-ban önálló órásüzletet nyitott Kecskeméten. 1975 óta próbálkozott egy óramúzeum létrehozásával. 1999-ben megalapította a Hanga Óramúzeum Alapítványt.  Időközben gyarapodott a gyűjtemény, amely több kiállításon mutatkozott be. A gyűjtemény legrégebbi darabjai az 1700-as évek végéről származnak, melyek toronyóra szerkeze…

Kecskeméti Planetárium ismeretterjesztő tevékenysége
2015. szeptember 15.
épített környezet kulturális örökség

A 30 éves Kecskeméti Planetárium regionális vonzáskörrel rendelkezik, kisplanetárium lévén, a befogadóképessége 60 fő. Ez ugyan hátrány a nagy létszámú csoportok szempontjából, ugyanakkor mégis előny, mert így bensőségesek, sőt humorosak is tudunk lenni. Nálunk a - személytelen - standard magnós műsorok helyett a csoportokhoz - akár különleges igényekhez is - alkalmazkodó élő előadások dominálnak. (Természetesen zenei aláfestéssel, színes diaképek és a csillagos égbolt kivetítésével illusztrálva…

Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola oktatási tevékenysége
2015. szeptember 15.
kulturális örökség

Az 1950-ben létesült intézmény az első olyan iskolája az országnak, amely a zenei nevelésnek Kodály Zoltán szellemében történő megvalósítására jött létre, s amelyben mind a mai napig ez a törekvés szabja meg az oktatást.

Kodály Zoltán míg élt, maga is támogatta az iskolát anyagilag és erkölcsileg egyaránt. Az intézmény azon szervezetek egyike, amelyek azért munkálkodnak, hogy Kodály Zoltán szellemi hagyatéka ne merüljön feledésbe, hogy eleven hatóerő maradjon.

Az iskola négyféle oktatási feladatot…