Kereső
Kecskeméti Planetárium ismeretterjesztő tevékenysége
2015. szeptember 15.
épített környezet kulturális örökség

A 30 éves Kecskeméti Planetárium regionális vonzáskörrel rendelkezik, kisplanetárium lévén, a befogadóképessége 60 fő. Ez ugyan hátrány a nagy létszámú csoportok szempontjából, ugyanakkor mégis előny, mert így bensőségesek, sőt humorosak is tudunk lenni. Nálunk a - személytelen - standard magnós műsorok helyett a csoportokhoz - akár különleges igényekhez is - alkalmazkodó élő előadások dominálnak. (Természetesen zenei aláfestéssel, színes diaképek és a csillagos égbolt kivetítésével illusztrálva…

Jókai utca 9. Lakóház
2014. október 20.
épített környezet

Épült 1860-körül historizáló stílusban Csatlakozó beépítésben álló, téglalap alaprajzú, földszintes, nyeregtetős épület. Utcai homlokzatát lizénák és ívsoros párkány tagolja, vízszintes záródású ablakai szegmentíves keretelésűek, felettük szegmentíves szemöldökpárkány. Az utcai homlokzat D-i végéhez vízszintes záródású kocsiáthajtó csatlakozik. Udvari homlokzata előtt pillérekre támaszkodó, kosáríves árkádsor. Kéttraktusos elrendezésű, síkmennyezetes belső terek. Épült 1860 körül. Udvarában: a t…

Nagykőrösi u. 27. - Lakóház
2014. október 20.
épített környezet

Épült a XIX. század második felében historizáló stílusban. Zártsorú beépítésben álló, L alaprajzú, egyemeletes, nyeregtetős ház, melyhez ÉK-i telekhatára mellett és a Ny-i, udvari szárny végében földszintes melléképületek csatlakoznak. Félköríves záródású kapuja az utcai homlokzat középtengelyében. Emeleti ablakai alatt baluszteres köténydísz, fölöttük konzolokra támaszkodó, ívelt szemöldök dísz. Udvari homlokzatai emeletén az egykori pilléres folyosó beépítve, előtte függőfolyosó. Síkmennyezete…

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár épülete
2014. június 10.
épített környezet

1985-ben a Bács-Kiskun Megyei Tanács nyilvános pályázatot írt ki a Katona József Megyei Könyvtár új épületének megtervezésére. 1989-ben a pályázat nyertesét bízták mag a tervek végleges elkészítésével - Mátrai Péter, Major György építészek (IPARTERV), Batta Imre belsőépítész (lNTERDESIGN). Az új könyvtár építésének szakmai felügyelete Ramháb Mária nevéhez kötődik, aki 1991-től a könyvtár igazgatója. 1993. december 11-én lerakták az új könyvtár alapkövét és 1996. augusztus 16-án megtörtént a Kato…

Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek épületei, gyűjteményei és szellemi öröksége
2014. június 10.
épített környezet

A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyeket három évvel ezelőtt hozta létre a Város, de olyan intézményeket foglal egybe, amelyek legalább négy évtizeddel ezelőtt jöttek létre, még a rendszerváltás előtt, a Forrás Szerkesztőségéről, a Nemzetközi Kerámia Stúdióról, a Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhelyről, a Népi Iparművészeti Gyűjteményről és a Katona József Emlékházról, ezek épületeiről, gyűjteményeiről és szellemi értékeiről van szó. Forrás Kiadó: A Forrás című folyóiratot 1969-ben alapított…

Naprendszer-szobrok
2014. június 10.
épített környezet kulturális örökség

Az ezredfordulón létesített szobrokon megtekinthetjük a Napnak és a bolygórendszernek az 1:3,3 milliárd arányban lekicsinyített makettjét. A Nap makettje 42 cm-es – ez a méret minden szobornál megjelenik. Ebben az esetben a Föld gyöngyszemnyi nagyságú. Egyes szobroknál láthatjuk, hogy az adott bolygó milyen kicsi a Naphoz képest. Ha végigjárjuk, arról is meggyőződhetünk, hogy micsoda távolságok vannak a méretekhez képest. A szobrok helyei: Nap, Merkúr, Vénusz, Föld, Mars – Lestár tér, Kossuth té…

Sarlós Boldogasszony-kápolna
2014. március 4.
épített környezet

Épült 1713-ban barokk stílusban Az arborétum területén, domb tetején, szabadon álló, kereszt alaprajzú, félköríves szentélyzáródású kápolna. A hajó fölött nyeregtető, az oromfalas K-i főhomlokzat mögött huszártorony, a keresztszárak fölött önálló sátortetők, csúcsukon törtívű sisakdísszel. A K-i homlokzaton félköríves záródású, kőkeretes bejárat, az oromfal szélein talapzaton kővázák, az orommező ablaka fölött évszámok: 1713, 1892. A D-i kereszthajószárban sekrestye, bejárata a Ny-i oldalon. Cse…

Református templom
2014. március 4.
épített környezet

Épült 1684-ben barokk stílusban. Szabadon álló, téglalap alaprajzú, kéthajós, egyenes záródású templom, ÉK-i homlokzata előtt toronnyal, záródása felett kontyolt nyeregtetővel, a hajófalakon és a torony sarkain támpillérekkel. DK-i homlokzata középtengelyében négyzetes alaprajzú, alacsony, kontyolt nyeregtetős bejárati előépítmény. A torony DK-i oldalán alacsonyabb toldalék, bábos attikával, füzérdíszes fejezetű ión oszlopokra támaszkodó, íves szemöldökpárkány alatti kapunyílással, a kapu kereté…

Evangélikus templom
2014. március 4.
épített környezet

Épült 1863-ban historizáló stílusban. Utcavonaltól beljebb, szabadon álló, görögkereszt alaprajzú templom, a keresztszárak fölött nyeregtetővel, a négyezet fölött sátortetővel és hasáb alakú, Vendramin-ablakos fiatoronnyal. A keresztszárak összemetsződéseiben alacsonyabb, négyzetes alaprajzú, félnyeregtetős térbővületek. Az ÉK-i oldalon négyzet alaprajzú, nyeregtetős előépítmény, a DNy-i homlokzat nyeregtetős előcsarnokán néhány lépcsőfokkal megemelt bejárat. Kereszt- és dongaboltozatos belső té…

Széchenyi tér 9. Lakóház
2014. március 4.
épített környezet

1896-ban épült historizáló stílusban. Zártsorú beépítésben álló, L alaprajzú, földszintes, nyeregtetős sarokház. DK-i véghomlokzatával a görögkeleti templomhoz csatlakozik. ÉNy-i, Hornyik János krt.-i szárnyának vége újabban L alakban megtoldva. Utcai homlokzatain vállkonzolokról indított, függönyíves szemöldökpárkánnyal keretelt nyílások, DNy-i, Széchenyi téri homlokzatának kis kiülésű attikával lezárt középrizalitjában, bejárati kapu. ÉK-i udvari homlokzatán újabban nyitott bejárat, lépcsővel.…