Katona József bibliográfia adatbázis

A Lisztes László által készített Katona József bibliográfia 1992-ben, a író születésének [előző évi] 200. évfordulója alkalmából jelent meg nyomtatásban. Az anyaggyűjtés kiterjedt valamennyi Katona Józseftől származó alkotásokra a róla és a műveiről írt könyvre, könyvrészletre, tanulmányra, folyóirat- és újságcikkre, bármely műfajú szépirodalmi alkotásra a kezdetektől 1991 végéig. A munka során a legkülönbözőbb fajsúlyú és terjedelmű anyag halmozódott fel, amiből nem kívánt a szerkesztő válogatni, hiszen bármelyik részük elhagyása hiányérzetet kelthetett volna a kutatók körében. Nem kritikai szempontokat érvényesített tehát, csupán regisztrálta az általa megismert dokumentumokat.

A könyvtár munkatársai az újabb időszak – 1992-től megjelenő – dokumentumtermését is folyamatosan gyűjtötték. Kiemelten fontosnak tartanak minden olyan dokumentum beszerzését – adathordozótól függetlenül – mely Katona Józsefről, vagy műveiről szól. A legújabb időszakra jellemző az elektronikus dokumentumok megjelenése az adatbázisban, Interneten publikált cikkek és elektronikus kiadások formájában. A Katona József bibliográfia forrásai : a könyvtárba járó folyóiratok; a Magyar Nemzeti Bibliográfia; MATARKA; Új könyvek : közművelődési könyvtárak állománygyarapítási tanácsadója; FSZEK irodalom adatbázis; tematikus honlapok: litera.hu, barkaonline.hu, prae.hu, spanyolnatha.hu, dokk.hu, eso.hu, kikotoonline.hu, kulturpart.hu, magyarmuzsa.hu, terasz.hu, papirusz.hu, színhaz.net, szinhaz.hu, librarius.hu, revizoronline.hu, ellenfeny.hu,7ora7.hu.
A bibliográfiai adatokat folyamatosan rögzítették és mindenki számára hozzáférhetővé tették online katalógusukban is. 2012-ben a TÁMOP 3.2.4 pályázat keretében elkészült a Katona József bibliográfia adatbázisa, melyben a Lisztes László által gyűjtött anyagot kiegészítették a bibliográfia tárgyidőszakát követően megjelent dokumentumok adataival. Cél, hogy a gazdag adattartalom elérhetőségét, visszakeresését megkönnyítsék a kutatók és az érdeklődő közönség számára. A bibliográfia naprakészen áll rendelkezésre. Az adatbázis szerkezete lehetőséget ad, hogy az elektronikusan megjelenő dokumentumokat is olvashatóvá tegyék. Az országos digitalizáló tevékenységnek köszönhetően nagyon sok múlt századi folyóirat elektronikus formátuma is olvashatóvá vált. A Bánk bán kiadások borítóképét szintén tartalmazza az adatbázis. A dokumentumok egyre nagyobb hányada hozzáférhető tehát teljes szöveggel, ami egyben kijelöli a fejlesztések további célját: a dokumentumok teljes szövegének beépítését.

Indoklás: 
Katona József életműve a Nemzeti alaptanterv fontos része. A Katona József bibliográfia az életművet és Katona József kultuszát a teljesség igényével reprezentáló, a kor igényeihez alkalmazkodó – modern adatbázis – felületen elérhető szakmai alkotás. Egyedi és nemzeti szinten is fontos, összefoglaló jellegű érték.
Információk forrása: 
http://www.bacstudastar.hu/katona-jozsef
Hamzáné Lakó Judit
6000 Kecskemét