Tóth László (sakkozó) munkássága

1895. május 17-én látta meg a napvilágot Kecskeméten a Vágó utca 15. számú házban egy
nyolc gyermekes családban. Anyja napszámos, apja kőműves volt. Tehetségét és szorgalmát
értékelve, tanulásához a Kecskeméti Református Főgimnázium nyújtott segítséget, ahol széles
érdeklődési körét is megalapozták kitűnő tanárai.
1911-ben a Magyar Sakkszövetség alakuló ülésén az akkor 16 esztendős diákból buzognak a
tervek, a túlfűtöttség már akkor ráirányítja a figyelmet az ifjúra, aki elsősorban nem maga akar
versenyezni, hanem a sakk kulturális terjesztéséhez készít tervet.
1914. július 4-én „És mégse kell háború!” címmel kiváló cikket ír a békés megoldás
előnyeiről. 1915-ben az orosz frontról küldött tudósításai az emberség legyőzhetetlenségét
hirdetik.
1921. november 6-án a Magyar Sakkszövetség vezetőségi tagjává választja és megbízza
hivatalos lapjának a Magyar Sakkvilágnak a szerkesztésével.
1921-ben megnősült. A legendás Kisfaludy utca 32. szám alatti házba költözik, ahol
sakkvilágbajnokok, a kortárs magyar irodalom javarésze és a közélet sok jelentős alakja
megfordult. A sakk világbajnokok közül Aljechinnel és Capablancával, irodalmi és zenei
nagyjaink közül többek között Móricz Zsigmonddal, Móra Ferenccel, József Attilával, Kodály
Zoltánnal is baráti kapcsolatba került.
Hihetetlen munkabírásának, kivételesen sokoldalú tudásának és rendkívüli képességeinek
köszönhetően sok mindent végzett párhuzamosan. Számunkra a legfontosabb sakkirodalmi
tevékenysége. 1924-től kezdve mintegy száz sakk-könyv készült a kecskeméti nyomdában,
amelynek igazgatója volt 1934. decemberétől. Itt nyomták 1922-50 közt a Magyar Sakkvilágot
és 1951-79 közt a Magyar Sakkéletet is. 1935-39 között a német, francia, angol, olasz nyelvű
sakkcikkeket közlő Fernschach is ott készült. Mindezekben döntő szerepe volt Tóth
Lászlónak, a magyar sakktörténet egyik legjelentősebb személyiségének.
1925-ben megjelent a Magyar Sakkvilág könyvtárának - Tóth László egyik főművének – első
kötete, Romanovszkijnak - az akkori legkiválóbb orosz sakkpedagógusnak - megnyitás
elméleti kötete. Kiadványai cseréjével és vásárlásokkal a maga korában világszerte számon
tartott könyvtárra tett szert. Sokat tett hazánk jó híréért a Tóth László által kezdeményezett és
szervezett nagy nemzetközi sakkverseny Kecskeméten 1927. júliusában, amelyet Aljechin
nyert meg. A verseny tornakönyve, amelyet Ő szerkesztett és adott ki, az egész világ
tornakönyv termésének élvonalába tartozik.
1944. december17-től, 1948. május1-jéig, Kecskemét polgármestere volt. A II. Világháború
befejezése után, már 1945. decemberében versenyt rendezett Kecskeméten a magyar sakkozás
élgárdája számára. 1956 novemberétől elvállalja a városi tanács vb tanácselnök-helyettesi
tisztségét. Mintegy két évig marad hivatalában.
Az 1950-es években átalakult társadalmi és gazdasági életünkben megújult erővel lobogott fel
a sakk társadalmi és kulturális jelentőségének elismertetéséért folytatott küzdelme. Az 1960-
as években a két legnagyobb jelentőségű Tóth László által rendezett verseny, az 1962-es
Asztalos emlékverseny és 1964-ben a világbajnoki zónaverseny. Ez utóbbi már az utolsó
sakk-közéleti szereplése volt. E verseny megnyitóján költői szárnyalású beszédet mondott, a
homoki táj, a kultúra és a sakk varázslatos összhangjáról. A záró banketten így búcsúzott: a
viszont nem látásra.
1964. március 9-én hosszú, súlyos szenvedés után hunyt el.
Ennyi munka, elhivatottság mögött milyen egyéniség állott? Egy végtelenül derűs, közvetlen,
sokszínű, a munkás hétköznapokban és az ünnepi alkalmakkor egyaránt helyét találó
közvetlen természetes ember. Ünnepségek míves szónoklatainak mestere és baráti körbenfolytatott ulti csaták hőse, városáért nehéz tárgyalásokat folytató polgármester és a társaság
jókedvét hegedűszóval emelő házigazda. Életműve legalább három értékes ember
teljesítményét teszi ki. A politikus, a sakkszervező és vezető, a közéleti ember, a kulturális
élet mozgatója, aki gyakran olyan munkát végez, aminek értéke felbecsülhetetlen, de alig marad nyoma.

Kategória: 
Információk forrása: 
Források: Magyar Sakkélet 1995. május Bottlik Iván Magyar Sakkélet 1960. május Dr. Vajda Árpád Kecskeméti Lapok 1995. május 18. Heltai Nándor) Tóth László Sakk Egyesület honlapja: 2008. Sárosi Zoltán
Lukács Ágnes
6000 Kecskemét