Noel Ö. Gábor festőművész életműve

Noel Ö. Gábor (1920-2003)

1942-ben végezte el a Magyar Királyi Honvéd Akadémiát (Ludovika), majd a frontra vezényelték. Hadifogság után Budapesten helyezkedett el, de mint osztályidegent eltanácsolták és esztergályosként dolgozott. A képzőművészeti gimnáziumban Basilides Sándor és Újvári Lajos voltak mesterei. Sportolt, tagja volt a magyar öttusa válogatottnak.

1955-től csak a festészetnek élt. 1958-tól volt tagja a Fiatal Képzőművészek Stúdiójának és  a Képzőművészeti Alapnak. 1960-ban kapott meghívást a Kecskeméti Művésztelepre. Korai művei oldott festőiségről és nagyvonalú rajztudásról tanúskodnak. A képi fogalmazás később zárt feszes formákra váltott és a lokál színek helyett erősödött a színek kontrasztja, érzelmi kifejező ereje. A hatvanas évek elején Bajára költözött, itt érlelte ki sajátos festői stílusát. Előbb erősen kontúrozott és gazdagon fakturált képek születtek, majd a kontúrok feloldódtak és felerősödött a képek konstruktív szerkezetessége. Foglalkoztatja a tájban munkálkodó ember, de ez a valóságkép nem korlátozódik a látható világra. A látvány mögötti erőket, a formák ritmusát és a színek kifejezőerejét kutatja. A kép terét a különböző képsíkok fénnyel, színnel teremtett mélységei adják. A festő egyre inkább kilép a kubizmus és a konstruktivizmus hatóköréből. A formák erővonalai mentén a sötét koloritból élesen felvillanó fények szinte felhasítják a teret és drámai mélységektől vibráló terket teremtenek. A felszabaduló hatalmas energiák a látványt apokaliptikus látomássá emelik.

1983-ban ismét Kecskemétre költözött. Éltének ebben az utolsó húsz éves korszakában képi világa tovább gazdagodott egy szürreális, montázsszerű eszköztárral, ahol a figurális részletek egymásba csúszva rétegződnek és főleg a háborúban megélt borzalmakat idéző képeken drámai erővel jelenik meg a történelmi sorsfordulók által sodródó kiszolgáltatott ember. A kisvárosok, falvak utcái és azok hangulata végig átszőtték festészetét, melyeknek fényjárta derűs koloritja magába szívja a tekintetet és a látványon túli valóságról mesél, bölcsen tisztán egyszerűen

Indoklás: 
Noel Ö. Gábor életműve ma is Kecskeméten található és meghatározó jelentőséggel bír Kecskemét XX. századi művészeti életében.
Információk forrása: 
Ország Világ, 1960. Gál Zsuzsa Magyar Nemzet, 1960. Dutka Márta Népszabadság, 1960. február 5., Péter Imre Bajai Hírlap, 1962. november 28. Dr. Kisdéginé Krimi Irén Petőfi Népe, 1966. október 15. A Szabó János Népszava, 1969. szeptember 9., Rideg Gábor Humanité, 1970. április 30. Párizs Forrás, 1974. január, Goór Imre Petőfi Népe, 1976. Magyar tájak festményeken, Varga Mihály Petőfi Népe, 1983. november 6. Koloh Elek Köztér, 1999. április, Balanyi Károly Kortárs Magyar Művészeti Lexikon, 2000. Gyulai Gergely Köztér, 2003. november, Balanyi Károly www.artportal.hu
Lovas Tibor
6000 Kecskemét, Szilágyi Erzsébet u. 64.
0620/346 9588