Szemerey Andorné Törös Olga életműve

Szemerey Andorné Törös Olga 1914. augusztus 4-én született Debrecenben, itt végezte az elemi és a középiskolát. A debreceni Református Dóczi Intézetben szerzett tanítói oklevelet. A sporttal 13 éves korában kötelezte el magát: atletizált, úszott és kerékpározott. A Debreceni Tornaegyletben Aradi Gyula edző irányításával lett válogatott tornász. A Testnevelési Főiskolára történt sikertelen felvételi után Debrecenben tovább folytatta a sportolást. és még nagyobb elszántsággal edzett és készült versenyeire. Kedves Törös Kisasszony! … E szavakkal szólította meg egy debreceni tornaverseny után Olga nénit – aki ekkor már a válogatott keret tagja volt – dr. Szukováthy Imre, a TF igazgatója, és kérte, hogy ismét adja be felvételi kérelmét. Olga néni előbb dacosan azt felelte „majd meglátja”. Természetesen a kérés jól esett, beadta kérelmét és felvették a TF-re. TF hallgatóként vett részt az olimpián. Az 1936-os Berlini Olimpián a 3. helyezést elért női tornász csapat tagja volt. Az olimpiák történetében ő volt az első, aki a lóugrás gyakorlatát szaltóval hajtotta végre, amit a pontozók kellően nem értékeltek. Többszörös főiskolai és magyar bajnok tornász. Olga néni kecskeméti. A Testnevelési Főiskola elvégzése után 1939-ben nevezték ki a jelenlegi Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Karának jogelődjéhez, a Horthy Miklós Református Tanítóképző Intézethez állami testnevelő tanárnak. Intézeti vezető tanárként mind az oktatás, mind a tömegsport területén kiváló munkát végzett. Vezetője volt az intézet két diáksportkörének, a Zrínyi Ilona és a Dobó Katica Sportkörnek, ahol igen aktív sport tevékenység folyt (torna, atlétika, úszás, tenisz). A Kecskeméten tevékenykedő testnevelők ismerve eredményeit, nagy lelkesedéssel fogadták körükbe (Gál Tibor, Nyitrai Emil, Buday László, Dragollovich Gyula és Oltai Rudolf). Így hamar bekapcsolódott Kecskemét versenysportjába (a KAC, a KTE és a Kecskeméti Honvéd torna és atléta edzője lett.) Részt vett Kecskemét sportéletében edzőként és sportvezetőként. Nagy érdemei vannak abban, hogy a női torna Kecskeméten versenysport szintjén is országos eredményeket ért el. Kecskeméten ismerkedett meg férjével, Szemerey Andor matematika tanárral, aki az úszó-vízilabda sportban versenyzőként, edzőként és szakvezetőként tevékenykedett és nagyban hozzájárult a sportágak fejlődéséhez. Itt születtek gyermekei, itt élnek unokái és dédunokája. 1945-öt követően előbb a középfokú, majd 1959-től a Felsőfokú Óvónőképző Intézetben tanított, mely országosan kiemelt intézet lett. Kutatta és kidolgozta az óvodáskorú gyerekek testnevelésének legalkalmasabb módszerét. E körben több tanulmányt, jegyeztet és könyvet írt „Az óvodai testnevelés oktatásának módszertana” címmel. Módszerei nem csak Magyarországon, hanem határainkon kívül is követőkre találtak tanítványai révé 35 évnyi tanítás után 1974-ben ment nyugdíjba. Jelenleg ő a Magyarországon élő olimpiai helyezettek legidősebbje. Tanítványait, sportolóit hűségre, alázatra, kitartásra, egymás megbecsülésére, segítésére, haza-és családszeretetre tanította. Tanítványai nyugdíjazását követően is rendszeresen fordultak hozzá tanácsért, segítségért. Munkássága elismeréseként az olimpián elért helyezéséért Toldi Miklós ezüst Érdemrendet kapott, majd Kiváló Dolgozó kitüntetésben, a Sport és a Testnevelés Kiváló Oktatója oklevélben részesült. Az életút megkoronázásaként 2011-ben a Magyar Olimpiai Bizottság Női Tagozat Életműdíját, majd 2012-ben a Kecskeméti Olimpiai Barátok Bóbis Gyula Köre kezdeményezésére a „Címzetes Főiskolai Tanár” címet kapta meg. A Kecskeméti Főiskola GAMF Karán lévő sportcsarnok 2011-től, míg a Tanítóképző Főiskola tornaterme 2012-től viseli nevét. 2012-ben Szemerey Andorné Törös Olga tiszteletére és az 1936-os olimpia emlékére a Kecskeméti Olimpiai Barátok Bóbis Gyula Köre tölgyfát ültetett a Tanítóképző Főiskola udvarán. Ez alkalommal jelölte meg életfilozófiáját: „Tettem a dolgomat mindenkor”. 2014. június 12-én Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Szemerey Andorné Törös Olga részére díszoklevelet és egyben a Kecskemét Város Díszpolgára kitüntetést adományozott. 2014. augusztus 4-én 100. születésnapja alkalmából Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Magyar Olimpiai Bizottság, a Magyar Olimpiai Akadémia, a Magyar Torna Szövetség és a Kecskeméti Olimpiai Barátok Bóbis Gyula Körének képviselői is köszöntötték Törös Olgát. Nagypál Sándor Kecskemét Megyei Jogú Város alpolgármestere átadta Kecskemét város aranygyűrűjét, valamint a város Díszpolgári oklevelét, majd Dr. Nébald György olimpiai bajnok, az EMMI Sportszakmai Főosztályvezetője, valamint Schmittné Makray Katalin olimpiai ezüstérmes tornász köszöntötte Olga nénit. Dr. Magyar Zoltán olimpiai bajnok, a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke, Borkai Zsolt olimpiai bajnok, a Magyar Olimpiai Bizottság elnök köszöntő levelét, míg a Magyar Tornaszövetség ajándékát Altorjai Sándor főtitkár adta át az ünnepeltnek. Lukács József, a Magyar Tornasport Halhatatlanjainak Klubjának elnöke a tagok sorába fogadó díszoklevelet adott át. Dr. Bodóczky László a Kecskeméti Olimpiai Barátok Bóbis Gyula Köre nevében Olga néni életútját bemutató tablót, Grosán Pál pedig „Tettem a dolgomat mindenkor” című könyvét mutatta be és adta át Olga néninek.

Indoklás: 
Olimpikonként sportbeli teljesítménye, testnevelő tanári és edzői szakmai munkássága, példamutató emberi magatartást tanúsító életműve alapján az Kecskeméti Olimpiai Barátok Bóbis Gyula Köre javasolja a Kecskeméti Értéktárba felvenni, mint települési érték.
Kategória: 
Információk forrása: 
www. bacstudastar.hu www.mob.hu Grosán Pál: „Tettem a dolgomat mindenkor”. Törös Olga (Szemerey Andorné) A kecskemétivé lett olimpikon. Kecskeméti Olimpiai Barátok Bóbis Gyula Köre, Kecskemét, 2014.
Dr. Bodóczky László
6000 Kecskemét, Horváth Döme krt. u. 8. II/6.
20/3262553