Nagykőrösi u. 27. – Lakóház

Zártsorú beépítésben álló, L alaprajzú, egyemeletes, nyeregtetős ház, melyhez ÉK-i telekhatára mellett és a Ny-i, udvari szárny végében földszintes melléképületek csatlakoznak. Félköríves záródású kapuja az utcai homlokzat középtengelyében. Emeleti ablakai alatt baluszteres köténydísz, fölöttük konzolokra támaszkodó, ívelt szemöldök dísz. Udvari homlokzatai emeletén az egykori pilléres folyosó beépítve, előtte függőfolyosó. Síkmennyezetes belső terek, az utcai részen és a melléképületekben részben 19. század második felei nyílászárók. A kapualj síkmennyezetes, kazettákkal, balra kétkarú lépcső. Épült a 19. század második felében

Képek: 
Indoklás: 
# Kecskemét impozáns, meghatározó jelentőségű épülete. A Magyarország Műemlékjegyzékében szereplő épület.
Információk forrása: 
Magyarország Műemlékjegyzék Bács-Kiskun megye
Kovács Ferenc
6000 Kecskemét