kulturális örökség

Pekáry István Badacsonyi szüret című képe

Pekáry Istvánnak többször visszatérő témája a szőlőszüret. 1952-ben Badacsonyi szüret címmel el is készült egy kb. 10 m2-es gobelin. E faliszőnyegen a szőlőhegyen dolgozó emberek, kisebb szüreti tevékenységek szerepelnek. Mindezeket hatalmas tablóvá sűrítette össze. A háttérben húzódó falu szinte néptelen, mindenki a szőlejében dolgozik, kosarakba gyűjtik a fürtöket, és szedik az éppen érő gyümölcsöt.

Kodály nevelési elvei (-módszer)

Kodály Zoltán zeneszerzői tevékenysége mellett sokat foglalkozott a zene oktatásával is. Nézeteit beszédeiben, különböző orgánumokban közölt tanulmányaiban, cikkeiben tette közzé, amelyek olvashatók a Visszatekintés című kötetekben. Követői az ő elveihez kidolgozták az ének-zenei nevelés módszertanát. A kodályi elvek megvalósulása érvényesül kezdettől fogva az 1950-ben létesült kecskeméti ének-zenei általános iskolában, amely a zeneszerző halála után felvette a nevét is. A kecskeméti iskola példájára szerte az országban sorra alakultak ének-zenei iskolák.

Naprendszer-szobrok

Az ezredfordulón létesített szobrokon megtekinthetjük a Napnak és a bolygórendszernek az 1:3,3 milliárd arányban lekicsinyített makettjét. A Nap makettje 42 cm-es – ez a méret minden szobornál megjelenik. Ebben az esetben a Föld gyöngyszemnyi nagyságú. Egyes szobroknál láthatjuk, hogy az adott bolygó milyen kicsi a Naphoz képest. Ha végigjárjuk, arról is meggyőződhetünk, hogy micsoda távolságok vannak a méretekhez képest.
A szobrok helyei:
Nap, Merkúr, Vénusz, Föld, Mars – Lestár tér, Kossuth tér, Városháza mellett és előtt

A Kodály Intézet Zenepedagógiai Archívuma és hangszergyűjteménye

A Zenepedagógiai Archívum az Intézet megnyitása óta (1975) a magyar zeneoktatás és a Kodály-életmű dokumentumait gyűjti, és dolgozza fel. A Kodály-koncepció külföldi gyakorlatának alkalmazásáról is különleges állománnyal rendelkezik, melyben számos nyelven megtalálhatóak tankönyvek és módszertani útmutatók. Az Archívum anyagának értékes részét képezik a magyar kultúra, elsősorban a zenepedagógia jeles személyiségeinek adományai és hagyatéka.

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár történeti gyűjteménye és annak nyilvántartó és feltárórendszere

A Bács-Kiskun Megyei Katona József Megyei Könyvtár elődjének, Kecskemét th. Város Könyvtárának létrehozása egy 1894-es állami határozathoz kötődik, melyben megbízták az Országos Múzeumi és Könyvtári Bizottságot egy vidék felé irányuló könyvtár- és múzeumszervezési feladattal. Kecskemét th. Város Tanácsa Kada Elek polgármester javaslatára élt a könyvtáralapítással járó magas állami támogatással és 1897-ben határozatot hozott a nyilvános könyvtár létesítéséről, amely még szervezetileg nem különült el a múzeumtól és a levéltártól.

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár Helyismereti Gyűjteménye, és a Gyűjtemény feltárórendszere

A helyismereti gyűjtemény története:
A reformkori nemzeti törekvések hatására az 1860–70-es években kezdődött el a helyismereti dokumentumok tudatos gyűjtése – a városi múzeumokban majd a levéltárakban megszervezett könyvtárak végezték a helyi lapok és a fontosabb helytörténeti irodalom összegyűjtését.

Ciróka Bábszínházban folyó művészeti tevékenység

Bábszínházunk története valamikor az 1950-es évek végén kezdődött, amikor Báron László képzőművész, tanár bábszakkört alapított a Kecskeméti Szakmunkásképző Iskolában. A kis társulat nevét, a gyerekek által jól ismert mondóka ihlette: „Ciróka-maróka, mit főztél Katóka”.A kalandos amatőr évek után, 1986-ban  vált színházunk hivatásossá. Először a Katona József Színház vett minket szárnyai alá, majd néhány év alapítványi működés után, 1991-ben önálló városi fenntartású intézmény lettünk.

Grapevine Táncegyesület oktatási módszere és munkássága

Az oktatási módszer kidolgozása 20 év oktatási kísérlet eredménye. A táncoktatás egyedisége, a kisgyermekkora kifejlesztett gyakorlatok, különféle mozgásfejlesztő eszközök kisgyermekkortól történő alkalmazása és ennek végigvitele serdülő és felnőttkorig jellemzik az egyesület munkáját. Az egyesület minden korosztály számára kínál mozgási, sportolási lehetőséget. Azoknak is, akik tudásukat versenyeken szeretnék megmutatni és azoknak is, akik csupán hobbyból foglalkoznak a táncolással.

Oldalak