épített környezet

Kecskeméti Planetárium ismeretterjesztő tevékenysége

A 30 éves Kecskeméti Planetárium regionális vonzáskörrel rendelkezik, kisplanetárium lévén, a befogadóképessége 60 fő. Ez ugyan hátrány a nagy létszámú csoportok szempontjából, ugyanakkor mégis előny, mert így bensőségesek, sőt humorosak is tudunk lenni. Nálunk a - személytelen - standard magnós műsorok helyett a csoportokhoz - akár különleges igényekhez is - alkalmazkodó élő előadások dominálnak. (Természetesen zenei aláfestéssel, színes diaképek és a csillagos égbolt kivetítésével illusztrálva.)

DR. FARKAS GÁBOR DLA ÉPÍTÉSZ ÉLETMŰVE

 

Farkas Gábor1944-ben született Kiskunfélegyházán, hét éves kora óta él Kecskeméten. Az építészettel 14 éves korában jegyezte el magát, amikor a Szegedi Építőipari Technikumba került. A Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán. 1967-ben diplomázott, diplomatervének témájául a Kecskeméti Művésztelep bővítését választotta. Szakmai pályafutását ösztöndíjasként, a kivitelező építőiparban, a BÁCSÉP-nél kezdte, és az általa felfejlesztett tervező részleg vezetőjeként itt tervezte az első nagyobb volumenű épületeit.

Nagykőrösi u. 27. – Lakóház

Zártsorú beépítésben álló, L alaprajzú, egyemeletes, nyeregtetős ház, melyhez ÉK-i telekhatára mellett és a Ny-i, udvari szárny végében földszintes melléképületek csatlakoznak. Félköríves záródású kapuja az utcai homlokzat középtengelyében. Emeleti ablakai alatt baluszteres köténydísz, fölöttük konzolokra támaszkodó, ívelt szemöldök dísz. Udvari homlokzatai emeletén az egykori pilléres folyosó beépítve, előtte függőfolyosó. Síkmennyezetes belső terek, az utcai részen és a melléképületekben részben 19. század második felei nyílászárók.

Batthyány u. 6. Lakóház

Épült a XIX. század végén historizáló stílusban Zártsorú beépítésben álló, U alaprajzú, földszintes, nyeregtetős épület. Udvari szárnyához a telekhatár mentén melléképületek kapcsolódnak. Utcai homlokzatának hatodik tengelyében szegmentíves záródású kapu. DK-i és DNy-i, udvari homlokzatain tornác. A kapualj és a helyiségek síkmennyezetesek, az egykori istálló gerendás famennyezetes, 19. század végi, 20. század elejei nyílászárók. Épült a 19. század első felében, a 19. század végén átalakították.

Szent Erzsébet Templom

Épült 1827-ben klasszicista stílusban.

Zártsorú beépítésben álló, egyhajós, egyenes szentélyzáródású, É-i homlokzati tornyos, a szentély fölött kontyolt nyeregtetős templom, a szentély É-i és D-i oldalához kapcsolódó alacsonyabb mellékterekkel. A templom É-i homlokzatához kétoldalt földszintes kolostorszárnyak csatlakoznak. É-i homlokzatát kannelúrázott pilaszterek és timpanonos szemöldökű ablakok tagolják. Félköríves záródású bejárata a homlokzat

Oldalak